Praktisks apmācību kurss „Kļūsti par Ārsta Birojs speciālistu”

Lai dalītos savā pieredzē, kompetencē un zināšanās, rīkojam padziļinātu Ārsta Birojs apmācību kursu tēmās:

– Ambulatorās nodaļas un ārstu darbs;

– Uzņemšanas nodaļas un stacionāra nodaļu ārstu un māsu darbs;

– Diagnostikas nodaļu ārstu un māsu darbs;

– Statistikas nodaļas darbs – ambulators, stacionārs;

– Ārsta Birojs administrators.

Mūsu konsultanti, apmācību vadītāji, parādīs kā izmantot visas programmas Ārsta Birojs sniegtās iespējas, lai Jūs savu darbu varētu veikt efektīvāk, kvalitatīvāk un ērtāk. Apmācību dalībniekam tiks nodrošināta apmācības vieta ar datoru un Ārsta Birojs programmu.

Izejot apmācības kursu kādā no augstākminētajām tēmām, katram apmācību dalībniekam tiks izsniegts „Ārsta Birojs speciālists” sertifikāts. Sertificētais darbinieks būs kompetents konsultēt un apmācīt citus darbiniekus savā iestādē.

Vairāk par apmācībām un pieteikšanos: [email protected]