Privātuma politika

SĪKDATNES

Kas ir sīkdatnes (cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogrammā (piemēram,  Google Chrome, Safari, Firefox, Internet explorer u.c.) saglabā lietotāja ierīcē (datorā, viedtālrunī vai planšetdatorā). Izmantojot sīkdatnes, var tikt saglabāti arī lietotāja individuālie iestatījumi. Sīkdatnes ir iespējams arī ierobežot vai atspējot, taču jāņem vērā, ka bez tām nebūs pilnvērtīgi iespējams izmantot visas vietnes funkcijas.

Kādiem mērķiem sīkdatnes tiek izmantotas

SIA “Meditec” izmanto sīkdatnes, lai iegūtu informāciju, kas palīdz uzlabot lietotāja ērtības, gūt ieskatu, lai SIA “Meditec” varētu pārliecināties par to, vai tīmekļa vietne ir izveidota un noformēta tā, lai nodrošinātu ērtu funkcionalitāti.

Galvenie sīkdatņu lietošanas mērķi ir šādi:

Nodrošināt lietotāja atpazīšanu (autentifikācija); informācijas nodrošināšana par to kā un cik bieži tiek izmantota SIA “Meditec” interneta vietne un kādi meklēšanas rīki tiek izmantoti. Sīkdatņu statistika var tikt iegūta arī no sadarbības partneru interneta vietnēm.

Kā mainīt sīkdatņu iestatījumus

Vairums tīmekļa pārlūkprogrammu pēc noklusējuma ir iestatītas tā, lai automātiski tiktu pieņemtas sīkdatnes. Lietotājs var izmainīt iestatījumus, lai bloķētu vai ierobežotu sīkdatnes, vai saņemtu brīdinājumus, kad tās tiek sūtītās uz lietotāja iekārtu. Pārlūkprogrammas lietošanas instrukcijā parasti ir aprakstīts kā var mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, to skaitā arī sīkdatnes.

Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu, ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.aboutcookies.org.

PRIVĀTUMA POLITIKA 

Šīs Privātuma politkas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA “Meditec”, apstrādājot datu subjekta personas datus. Privātuma politka attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679.

Privātuma politikā esam aprakstījuši kā SIA “Meditec” veic interneta vietnes lietotāju personas datu apstrādi. SIA “Meditec” patur sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo Privātuma politiku.

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt vispārīgu ieskatu par mūsu interneta vietnes  veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem. Interneta vietnes lietotāja personas dati tiks apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un personas datu drošību atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Informācija par pārzini un kontaktinformācija

SIA “Meditec”, reģistrācijas numurs: 40003428044, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem: [email protected].

Veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

SIA “Meditec” veic šādu lietotāju personas datu apstrādi:

  • Identifikācijas sīkdatņu dati (apmeklējot mūsu interneta vietni), lai nodrošinātu pilnvērtīgu interneta vietnes darbību.
  • Kontaktinformācija, piemēram, lietotāja norādītā e-pasta adrese, piesakoties jaunumu saņemšanai vai sazinoties ar mums caur interneta vietnes saziņas formu.

Kādiem nolūkiem lietotāja personas dati tiek apstrādāti un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Informācija, kas par interneta vietnes lietotājiem tiek iegūta, izmantojot SIA “Meditec” interneta vietni, tiek apstrādāta, balstoties uz datu subjekta dotu piekrišanu, atbilstoši ieguves mērķim, piemēram, lai nodrošinātu vietnes lietotāju pieprasīto informāciju un nodrošinātu vietnes pilnvērtīgu izmantošanas iespēju.

Kas var piekļūt lietotāja personas datiem?

SIA “Meditec” veic pasākumus, lai apstrādātu lietotāju personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka lietotāju personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīgā tiesiskā pamata lietotāju personas datu apstrādei.

Interneta vietnes lietotāja personas datiem ir iespēja piekļūt:

  • Uzņēmuma darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei (mājaslapas uzturēšanai, lietotāja pieredzes veidošanai);
  • Valsts un pašvaldības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm.

Vai lietotāja personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm?

SIA “Meditec” nenodod datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Cik ilgi tiek uzglabāti lietotāja personas dati?

Lietotāja personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, pildot attiecīgus personas datu apstrādes nolūkus.

Piekļuve saviem personas datiem

Lietotājam ir tiesības pieprasīt pārskatu par saviem interneta vietnē www.meditec.lv reģistrētajiem datiem, vēršoties pie SIA “Meditec”.

Saziņa ar lietotāju

SIA “Meditec” var sazināties ar interneta vietnes lietotāju, izmantojot lietotāja norādīto kontaktinformāciju saziņas formā.

Piekrišanas atsaukšana

Ja lietotāja personas datu apstrāde pamatojas uz lietotāja doto piekrišanu tās apstrādē, tad lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī vērsties pie SIA “Meditec” un to atsaukt. Šādā gadījumā turpmāk lietotāja personas datus, kurus apstrādāja uz iepriekšēji dota piekrišanas pamata, vairs attiecīgajam nolūkam netiks apstrādāti.

Sūdzību iesniegšana

Ja lietotājam ir kādi iebildumi vai jautājumi saistībā ar SIA “Meditec” interneta vientes veikto personas datu apstrādi, tad vispirms lietotājs tiek aicināts vērsties pie SIA “Meditec”, tomēr, ja lietotājs uzskata, ka savstarpēji nav spēts atrisināt radušos problēmsituāciju un ka SIA “Meditec” pārkāpj lietotāja tiesības uz personas datu aizsardzību, lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Politikas grozījumi

SIA “Meditec” interneta vietnes www.meditec.lv privātuma politka pēc nepieciešamības var tikt grozīta. SIA “Meditec” visas interneta vietnes privātuma politikas izmaiņas publicēs interneta vietnē, sniedzot īpašu izmaiņu paziņojumu.

31.01.2019