Ko dara sistēmu arhitekts?

Rīgas IT Demo centra un Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā karjeras pēcpusdienā jauniešiem no Rīgas Valsts tehnikuma, kuri apgūst tieši informācijas tehnoloģijas, bija iespēja uzzināt vairāk par sistēmu arhitekta profesiju. Savā pieredzē par šo amatu dalījās „Meditec” uzņēmuma vecākais sistēmu arhitekts Sergejs Skusovs. Savā prezentācijā S. Skusovs jauniešus iepazīstināja ar darba ikdienu, sastopamajiem izaicinājumiem un darba specifiku. Ņemot vērā to, ka viņš pats ir piedalījies gan informācijas sistēmas operatīvajiem dienestiem „Emy”, gan pacienta portāla un lietotnes „eVeselībasPunkts” izstrādē, atainojot sistēmu arhitekta darba specifiku, viņš stāstīja tieši par šo produktu izveidi. Jaunieši pēc prezentācijas aktīvi izmantoja iespēju uzdot sev interesējošos jautājumus. Piemēram, cik liela nozīme šo sistēmu lietošanā ir interneta pārklājumam, cik būtiski ir paredzēt, kā lietotājam to būs visērtāk lietot, kādas ir šobrīd populārākās vides lietotņu veidošanai un programmēšanai, kā spēt izveidot sistēmu, kas ir tik nozīmīga, ka vēlāk tiek lietota valsts līmenī un citus jautājumus. Pēc stāstījuma notika ekskursija pa Nacionālo bibliotēku un Rīgas IT Demo centru, kur tā pārstāve Inese Mūrniece iepazīstināja ar Demo centrā pārstāvēto uzņēmumu veidotajiem IT risinājumiem.