Informējam, ka ir izstrādāta IS „Ārsta Birojs” 5.27 versija, kas ir pieejama uzstādīšanai.

Jaunumi 5.27. versijā, kurus vēlamies īpaši izcelt, ir:

Balta apdrošināšanas kompensācijas pārbaude tiešsaistē: kases un aprēķinu modulī izmainīta A/S “Balta” apdrošināšanas kartes datu apstrādes kārtība – vairs nebūs nepieciešams karti vilkt karšu lasītājā. Lai pārbaudītu kompensācijas apmēru un izmantotu to pakalpojuma apmaksai, dati tiks pārbaudīti tiešsaistē, ievadot pacienta apdrošināšanas kartes numuru.

Gada pārskati: izveidotas jaunas atskaites atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr.720 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā” noteiktajām prasībām – noteikumu 2. un 7. pielikums, kā arī papildinājumi  8. pielikumā.

Pilns saraksts ar jauninājumiem ir pieejams šeit

Lai pieteiktos jaunās versijas uzstādīšanai, sazinieties ar savu Klientu attiecību vadītāju vai rakstiet uz [email protected]

 Meditec Komanda