Biznesa forums „Microstrategy World 2017”

No 17. Līdz 24. aprīlim Meditec pārstāvji Mārtiņš Sils un Mārtiņš Spuris devās biznesa braucienā uz Vašingtonu, ASV, lai piedalītos biznesa forumā „Microstrategy World 2017”.

Brauciena mērķis bija iepazīties ar IT nozares jaunumiem un dibināt jaunus kontaktus, lai attīstītu potenciālo sadarbību ar ASV IT nozares speciālistiem.

Brauciens tika finansēts, pamatojoties uz 2016. gada 25. aprīlī noslēgto līgumu Nr. SKV-L-2016/123 starp Meditec un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.