Ārsta Birojs

Ikviena medicīnas speciālista darba vieta

Sistēma "Ārsta Birojs" (AB) veselības aprūpes profesionāļiem palīdz automatizēt darba plūsmu, sākot ar vienkāršiem finanšu uzskaites rīkiem un pierakstu sistēmu, līdz pat dažāda veida atskaišu un dokumentu veidošanai administratīvajā līmenī. AB nodrošina sekmīgu datu apmaiņu ar valsts E-veselība sistēmas vidēm, kā arī nodrošina slimnīcas un veselības iestādes ar specializētām sistēmām ikdienas darbā, operāciju zālēs, manipulācijās un stacionārā.

Funkcionalitāte

Reģistratūra un pierakstu veidošana

Stacionārās un ambulatorās iestādes pilna biznesa procesu vadība

Iespēja integrēt ar citām informācijas sistēmām

Statistikas datu apkopošana un analīze

Informācijas apmaiņa – ērta un konfidenciāla saziņa iestādes darbinieku starpā

Norēķini / apdrošināšana. Sistēma ir saslēdzama ar kases aparātiem

“Ārsta Birojs” moduļi:

 • Ārsta Birojs: Slimnīca – informācijas sistēma piemērota lielām ārstniecības iestādēm. Sistēma plāno, pārvalda un organizē iestādes darbu gan ambulatorā, gan stacionārā līmenī. “Ārsta Birojs” veic precīzu un ātru informācijas apmaiņu starp speciālistiem un diagnostikas kabinetiem. Tāfeles rīks sniedz precīzu stacionāra pārvaldību, nosakot brīvās vietas nodaļā un konkrētajam pacientam nepieciešamās manipulācijas. “Ārsta Biroja”atskaišu formas un statistikas veidošanas rīks ļauj analizēt iestādes noslogotību un iestādes līdzekļu izmantošanu.
 • Ārsta Birojs: Klīnika – informācijas sistēma piemērota poliklīnikām un veselības aprūpes centriem, nodrošinot efektīvu informācijas apmaiņu no reģistratūras, līdz speciālistu kabinetiem. “Ārsta Birojs” efektīvi pārvalda iestādes finansiālo vadības procesu, piedāvājot veikt atskaites par iestādes līdzekļu izmantošanu. Izmantojot “Ārsta Biroja” statistikas rīku, ir iespējams veikt iestādes darbības efektivitātes analīzi.
 • Ārsta Birojs: Prakse – informācijas sistēma piemērota individuālās veselības aprūpes speciālistiem un ārstu praksēm. Sistēma nodrošina pamata biznesa vadības procesus, sākot ar prakses darba laiku plānošanu, pacientu pierakstu, pacientu reģistrēšanu, ambulatoro talonu izveidi un nosūtīšanu uz Nacionālo veselības dienestu. “Ārsta Birojs” veic datu uzglabāšanu un apmaiņu, atskaišu sagatavošanu un norēķinu izveidi.
 • Ārsta Birojs: Dent – informācijas sistēma piemērota zobārstniecības klīnikām un individuālajām praksēm. AB: Dent sistēmas mērķis ir palīdzēt speciālistiem ikdienas darbā, reģistrējot pacientus, vadot un plānojot ārstniecības un administratīvos procesus. Sistēma nodrošina elektronisku ārstēšanas plāna un elektroniskās zobu kartes izmantošanu.

Ieguvumi:

 • Droša un stabila informācijas uzglabāšana.
 • Ātra un ērta datu apstrāde un analīze.
 • Ietaupīts laiks uz vienu izmeklējumu vai vizīti.
 • Ar kalendāra palīdzību ir iespēja organizēt darbu, plānot pieņemšanas laikus, veikt iepriekšēju pacientu pierakstu uz vizīti.
 • Pacientam nozīmīgo recepšu veidošana un uzglabāšana.
 • Atskaišu sistēma ļauj veikt plašu analīzi par paveikto darbu un veidot jebkādas atskaites.
 • Sistēma atvieglo informācijas uzglabāšanu un nosūtīšanu starp speciālistiem un nodaļām.
 • Klientu datu uzglabāšana elektroniskā veidā. Vienkopus iespējams uzglabāt pacienta veselības vēsturi, dažādu izmeklējumu slēdzienus, analīžu rezultātus un citu ar pacienta veselību saistīto informāciju.

Sazinies ar mums