Uzmanību! Lūdzam rūpīgi izvērtēt SIA “RGP” pakalpojumu piedāvājumus

SIA “Meditec” tika informēti, ka SIA “RGP” vēršas pie mūsu klientiem ar piedāvājumu piegādāt un ieviest šī uzņēmuma veidoto datorprogrammu Palma Medical, un ka šī sistēma esot integrēta vai integrējama ar informācijas sistēmu Ārsta Birojs. Gribam paust viedokli, ka šī informācija no SIA “RGP” ir nepatiesa vai tiek pasniegta maldinošā veidā. Starp SIA “RGP” un mūsu uzņēmumu NAV NEKĀDU sadarbības līgumu vai kādas citas vienošanās, kas būtu pamatā šādiem uzņēmuma apgalvojumiem, piedāvājot savu sistēmu. Varam apliecināt, ka pirms kāda laika esam tikušies ar SIA “RGP” un uzsākuši apspriest sadarbības iespējas, taču, nesaņemot ieinteresētību no SIA “RGP” par tālāku sadarbību, sarunas nav turpinājušās. Apliecinām arī to, ka esam novērojuši, ka SIA “RGP”, mēģinot darbināt savas datorprogrammas pie SIA “Meditec” klientiem, jau izmanto nekorektas datu piekļuves metodes citām informācijas sistēmām, tādēļ savlaicīgi vēlamies brīdināt mūsu klientus, ka gan Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas aktivitāšu dēļ, gan citu apsvērumu dēļ, iespējams, būsim spiesti ieviest gan administratīvus, gan tehniskus ierobežojumus šādu gadījumu novēršanai.