„Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes”

SIA “Meditec”sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „ Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes”, kura mērķis ir attīstīt un paplašināt IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta atsauce ERAF-2015-05

Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/104

Līguma Nr.: L-ĀTA-15-3495