Biznesa konference “Spotlight Latvia”

26.oktobrī Čikāgā, ASV norisinājās biznesa konference “Spotlight Latvia”. Tās mērķis bija iepazīstināt ASV biznesa pārstāvjus ar Latvijas uzņēmēju izstrādātajiem produktiem un pakalpojumiem, veicinot sadarbību starp ASV un Latvijas kompānijām. Pārstāvēto dalībnieku skaita ziņā, šī bija lielākā šāda veida konference abu valstu divpusējo attiecību vēsturē. “Meditec” tajā pārstāvēja valdes locekle Kristīne Rauda un ražošanas attīstības vadītājs Sergejs Skusovs. Viņi aktīvi izmantoja iespēju prezentēt uzņēmumu, piedalīties savstarpējā tīklošanā starp konferences dalībniekiem un iegūt kontaktus ar iespējamiem sadarbības partneriem, ar kuriem šobrīd notiek aktīva komunikācija. Atrodoties ASV, mūsu pārstāvji apmeklēja veselības aprūpes iestādes, lai gūtu ieskatu to darbā un ņemtu vērā atšķirības starp to darbu Latvijā un aiz okeāna. Konferences apmeklējums tika finansēts pamatojoties uz 2016.gada 25.aprīlī noslēgto līgumu Nr. SKV-L-2016/123 starp “Meditec” un “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.