en lv ru
Ārsta Birojs-visu līmeņu slimnīcās
Uzlabojot medicīnas aprūpes pamatpakalpojumu pieejamību visā Latvijā, tiek veikts slimnīcu dalījums līmeņos. Sākotnēji izskatīta iespēja slimnīcas iedalīt 4 līmeņos, ko pēc veiktā pētījuma, rekomendēja Pasaules Bankas eksperti. Tomēr Veselības Ministrija (VM) lēmusi par 5 līmeņu sistēmas ieviešanu. Ar „Meditec” izstrādāto informācijas sistēmu “Ārsta Birojs” strādā gandrīz 80% slimnīcu no pirmajiem trīs līmeņiem. Kopumā ĀB izmanto visu 5 līmeņu slimnīcas, spilgti parādot šīs informācijas sistēmas funkcionalitāti un pielāgojamību ikvienam medicīnas aprūpes speciālistam sākot no 1. līmeņa slimnīcām, kuras nodrošina tikai terapiju un hronisko pacientu aprūpi, līdz 5.līmeņa – pilna profila universitāšu slimnīcām. Dalījums 5 līmeņos visvairāk skars pirmo trīs līmeņu slimnīcas. Piemēram, Siguldas, Tukuma, Alūksnes un Preiļu slimnīcās turpmāk būs jānodrošina arī ķirurģiskais profils, kā to paredz 2.līmenis. Slimnīcas profila attīstībai nepieciešamais finansējums atkarīgs no tās līmeņa un tiek sadalīts jau tagad, lai gan pārmaiņu ieviešana paredzēta tikai pēc pusotra gada. Finansējums paredzēts nepieciešamās aparatūras iegādei, remontdarbu veikšanai un infrastruktūras uzlabošanai. Papildus finansējumu iespējams iegūt slimnīcām, kuras, sadarbojoties ar citām sadarbības teritorijā esošajām slimnīcām, nodrošinās iespēju ārstēt pacientus dažādos profilos, veicinot slimnīcu savstarpējo sadarbību.
Soli tuvāk ārstēšanas izmaksu efektivizācijai
Viens no soļiem ceļā uz slimnīcu efektīvāku pārvaldību un finansēšanas modeļa pilnveidošanu, ir tā sauktā ar diagnozi saistīto grupu (DRG – Diagnosis related groups) apmaksas modeļa ieviešana. Šī sistēma paredzēta veselības aprūpes pakalpojumu uzskaitei, apmaksai un analīzei, un veiksmīgi tiek pielietota gandrīz visā Eiropā, ieskaitot Igauniju, Vāciju, Nīderlandi un citas valstis. Katru no slimnīcās veiktajiem ārstēšanas gadījumiem iespējams uzskaitīt grupējot. DRG tipa sistēmas nodrošina šo grupēšanas iespēju. Somijas uzņēmums „Prodacapo Ltd.” nodarbojas tieši ar šādu sistēmu izstrādi. „Meditec” sadarbībā ar „Prodacapo” turpmāk nodrošinās DRG sistēmu tirdzniecību un tehnisko atbalstu Latvijā. „Prodacapo” izstrādājuši vispusīgas grupēšanas sistēmas uzskaitei un apmaksai, kā arī specifiskiem gadījumiem. Grupēšanas sistēmas ir sertificētas un balstītas uz Ziemeļvalstu DRG (NordDRG) standartiem. Savstarpējai integrācijai tās ir pieejamas dažādās lietotnēs un saskarnēs (interface). Lietotnes sevī ietver datu apstrādes rīkus Windows un Linux operētājsistēmām; pieejama arī interaktīva eksperta līmeņa versija un mākoņpakalpojumi. Programmēšanas saskarnes ietver Windows DLL, REST API, SOAP API un TCP ligzdu saskarnes, lai nodrošinātu DRG grupēšanas iespējas uz PAS un citām sistēmām. Par „Prodacapo” un piedāvātajiem risinājumiem: • Stabils grupēšanas sistēmu tirgotājs Ziemeļvalstīs un Baltijā; • Sertificēts grupēšanas sistēmu izstrādātājs un piegādātājs Norvēģijā, Dānijā un Vācijā (G – DRG); • Partneris ar Nordic Case-mix centru tehniskā nodrošinājuma jautājumos, “Expert Group” biedrs; • Nevainojami integrējas ar citiem Prodacapo moduļiem – Region, Costing un Planning; • Grupēšanas sistēma darbojas patstāvīgi bez datubāzu vai papildus lietotņu nepieciešamības; • Nav nepieciešams programmu atkārtoti kompilēt ne saņemot gadskārtējos, ne cita veida atjauninājumus. Tas panākts, atdalot DSL un galveno mehānismu; • Papildus DRG grupēšanas rezultātiem, pašu datu kvalitātes rādījumos iespējams veikt atzīmējumus. Tos vēlāk var pielietot, lai atvieglotu klīnisko kodu rakstīšanu (tiecoties uz augstas kvalitātes datu ievadi) un, lai izanalizētu vai: - ievaddati (piemēram, ICD kodi) ir pareizi; - tie ir ietekmējuši izejas DRG; - ir brīdinājumi par neizpildāmiem ICD kodiem, vai kodiem, kuri neatbilst konkrētā pacienta gadījumam; • Papildus dažādo tipu grupēšanas sistēmām, „Prodacapo” nodrošina risinājumus arī specifiskām vajadzībām, piemēram, reģionālo dienestu tīkla analīzei. Īpaši izstrādātos risinājumus iespējams konfigurēt atbilstoši klienta gadījuma specifikai vai izmantojot standarta specifikāciju, piemēram, pDRG/EPR.

Partneri: